O nás

m-ARK: více jak 50 ocenění

Společnost m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. působí na trhu více než 25 let. Za tu dobu se podílela na zpracování stovek marketingových a komunikačních aktivit pro klienty z celé řady oborů. m-ARK je specialistou na marketing cestovního ruchu. Věnuje se tvorbě rozvojových strategií, marketingových koncepcí i komunikačních aktivit pro klienty z veřejné i soukromé sféry. Své portfolio projektů rozšířila i o vydávání magazínů LOOK AT IT.

Naše nápady, kampaně, materiály a propagační spoty vždy obstály i v silné konkurenci. Dodnes agentura za kreativní nápady pro své klienty získala více jak 50 ocenění na národních a mezinárodních přehlídkách.

Místo, kde se rodí nápady  onas

Společnost m-ARK Marketing a reklama, s.r.o. působí na trhu více než 25 let. Za tu dobu se podílela na zpracování stovek marketingových a komunikačních aktivit pro klienty z celé řady oborů. m-ARK je specialista na marketing cestovního ruchu.

Strategické dokumenty, kampaně

m-ARK se dlouhodobě věnuje zpracování rozvojových komunikačních strategií.

Vytváření filosofií a hledání zdrojů

Silnou stránkou jsou prvotní koncepty, rozvojové záměry včetně hledání finančních zdrojů.

50 cen v silné konkurenci

Naše nápady vždy obstály v silné konkurenci a agentura za kreativitu pro své klienty získala více jak 50 ocenění na národních a mezinárodních přehlídkách.

50 000 lidí na YT i úspěch v zahraničí

„Litovelsko – Hanácké ráj“ po zveřejnění na YT vzbudil velký ohlas a shlédlo jej první měsíc 50 000 lidí! Film „The Eastern Moravia – Holiday Story“ získal hlavní cenu The Blue Danube v kategorii Best Tourist Promo Film na festivalu v Srbsku.

Více jak 10% růst!

Kampaň „ČESKO jak jej neznáte – Poznejte Moravu!“ realizovaná na pěti evropských trzích měla dopad na růst návštěvnosti až v desítkách procent a vynesla moravským krajům i odborné ocenění.

2x nejlepší kampaň v ČR

Dvakrát byly kampaně připravené agenturou m-ARK ohodnoceny jako vůbec nejlepší kampaně v cestovním ruchu v ČR.

Unikátní letecké záběry

m-ARK specialistou na unikátní letecké záběry pomocí nejmodernější copterové techniky.

Přínos je v synergii

m-ARK se věnuje rozvoji efektivních systémů podpory prodeje jako jsou turistické zážitkové karty.

Expozice a prezentace

Díky silnému týmu navrhuje a realizuje m-ARK výstavní expozice jak v tuzemsku tak i v zahraničí. V oblasti prezentací sází agentura na obrazová a multimediální sdělení.

 

Více informací o nás najdete na www.m-ark.cz

hlavní partneři