Celodenní program plný řemesel a soutěží spojený s historickým tržištěm.