Svět je plný tvarů a barev a světlo je jejich král. Tak by se dalo charakterizovat dílo pražské výtvarnice Jitky Štenclové, která v sobě má i moravské-slezské kořeny spojené s rodnou Opavu. Její obrazy i kresby se vzájemně propojují a souvisejí, jsou důkazem citlivého vnímání prostoru, bohaté představivosti a obdivuhodné energie v tvůrčích postupech. Inspirace reálným exteriérem propracovává v bohatém tvarosloví a barevnosti. Ne abstrakce, ale abstrahování. Ne geometrie, ale geometrizování. A to všechno v harmonickém souznění, jehož výsledkem jsou práce překvapivé i tajuplně okouzlující.

Cena:
40,- do 170,- korun