Nová výstava keltském osídlení na jihu Moravy – o nejrůznějších aspektech keltského života jako je náboženství, válečnictví nebo společenský život a umění.