Muzejní noc v karanténě
Náhradou pro návštěvníky volný vstup do všech objektů Slováckého muzea v neděli 24. května

I když konání společného celoevropského Mezinárodního dne muzeí spojeného s muzejní nocí bylo letos oficiálně přesunuto na termín 14.–16. listopadu 2020, Slovácké muzeum neporuší květnovou tradici. Bohužel návštěvníci budou muset oželet komentované prohlídky, hudební vystoupení a doprovodný kulturní program plánovaný před hlavní budovou Slováckého muzea. O co však příznivci muzeí nepřijdou, prozradil tiskový mluvčí Slováckého muzea Pavel Princ.
„Ke kroku nečekat na listopad, a pokud to je v našich možnostech alespoň oslavit Mezinárodní den muzeí formou volného vstupu namísto tradiční muzejní noci již teď v květnu, nás vyzval Český výbor ICOM. Jen málokdo tuší, jaká bude situace za půl roku. Výzvu jsme přijali a naše objekty zpřístupníme veřejnosti zdarma s přihlédnutím na nová hygienická a bezpečnostní opatření v neděli 24. května v čase od 9.00 do 12.00 a 12.30 do 17.00 hodin.“
Vyhlášené téma letošního Mezinárodního dne muzeí je Muzea za rovnost: rozmanitost a začleňování. „Posilování rozmanitosti a začleňování lidí, bez ohledu na jejich původ či osobní zázemí je jedním z hlavních cílů v našich kulturních institucích. Fyzické i ekonomické přístupnosti tradičně věnujeme mnoho pozornosti. Bezbariérovost je již standardem. Tato nelehká doba je příležitostí zamyslet se nad tím, v jaké společnosti a s jakými lidmi společně žijeme. Svými výstavami, workshopy, vzdělávacími programy a tvořivými iniciativami můžeme napomáhat pozitivnímu vývoji. Využijme tuto dobu k lepšímu poznání sebe sama a lidí kolem nás,“ sdělila k tématu Dagmar Grossmannová za sekretariát Českého výboru ICOM.
Zdarma budou otevřeny všechny objekty Slováckého muzea. V hlavní budově kromě stálé národopisné expozice je nainstalována výstava děl zrakově postižených spoluobčanů ze sochařské školy Aliterra z Tasova na Vysočině. „Snažíme se, aby naši žáci neztratili svůj vnitřní postoj, aby nekopírovali výtvarná díla vidících lidí, ale aby nám ukázali, jak to vidí svým způsobem,“ sdělila autorka výstavy Tereza Axmanová, ředitelka školy Aliterra. Součástí výstavy je i speciální objekt, který návštěvníkům zamezí v přímém vizuálnímu kontaktu a poskytne jim možnost poznat sochu nejprve hmatem a teprve následně ji i spatřit.