Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě Vás zve na  výstavy Uherský Brod 1019–2019: Tisíc let města pod Bílými Karpaty.  Slavnostní vernisáž proběhne v pátek 11. října 2019 v 17.00 hodin ve sloupovém sále muzea. Účinkuje soubor písní a tanců Olšava.  Vstup zdarma.